Rclone là gì? Bí mật ẩn sau công cụ đồng bộ hóa “thần thánh”

Rclone là gì?

Rclone là một công cụ mã nguồn mở miễn phí được sử dụng để đồng bộ hóa dữ liệu giữa các dịch vụ lưu trữ đám mây khác nhau. Nó hỗ trợ hơn 50 dịch vụ lưu trữ đám mây phổ biến, bao gồm Google Drive, Dropbox, OneDrive, Amazon S3 và Mega.

Rclone được ra mắt vào năm 2015 bởi Nick Craig-Wood, một nhà phát triển phần mềm người Anh.

Rclone là một công cụ mạnh mẽ và linh hoạt có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như:

 • Sao lưu dữ liệu: Sao lưu dữ liệu của bạn từ dịch vụ lưu trữ đám mây này sang dịch vụ lưu trữ đám mây khác.
 • Di chuyển dữ liệu: Di chuyển dữ liệu của bạn từ dịch vụ lưu trữ đám mây này sang dịch vụ lưu trữ đám mây khác.
 • Đồng bộ hóa dữ liệu: Giữ cho dữ liệu của bạn được đồng bộ hóa giữa các dịch vụ lưu trữ đám mây khác nhau.
 • Chia sẻ dữ liệu: Chia sẻ dữ liệu của bạn với người khác bằng cách sử dụng liên kết chia sẻ.
Rclone
Rclone

Rclone hỗ trợ những hệ điều hành nào?

Rclone v1.66.0 hoạt động trên các hệ điều hành:

Hệ điều hànhPhiên bản tối thiểu
Linuxkernel 2.6.32
macOS (Intel)10.15 (Catalina)
macOS (ARM64)11 (Big Sur)
Windows10, Server 2016
FreeBSD12.2
OpenBSD6.9

Ngoài ra Rclone còn hoạt động trên điện thoại Android với Termux.

Các tính năng chính của Rclone

Dưới đây là một số tính năng chính của Rclone:

Đồng bộ hóa dữ liệu

 • Rclone có thể đồng bộ hóa dữ liệu giữa các dịch vụ lưu trữ đám mây khác nhau.
 • Bạn có thể đồng bộ hóa toàn bộ thư mục hoặc chỉ một số tệp nhất định.
 • Rclone có thể đồng bộ hóa dữ liệu theo thời gian thực hoặc theo lịch trình.

Sao lưu dữ liệu

 • Rclone có thể sao lưu dữ liệu của bạn từ dịch vụ lưu trữ đám mây này sang dịch vụ lưu trữ đám mây khác.
 • Bạn có thể sao lưu dữ liệu theo thời gian thực hoặc theo lịch trình.
 • Rclone có thể nén dữ liệu của bạn để tiết kiệm dung lượng lưu trữ.

Di chuyển dữ liệu

 • Rclone có thể di chuyển dữ liệu của bạn từ dịch vụ lưu trữ đám mây này sang dịch vụ lưu trữ đám mây khác.
 • Bạn có thể di chuyển toàn bộ thư mục hoặc chỉ một số tệp nhất định.
 • Rclone có thể di chuyển dữ liệu một cách an toàn mà không làm mất dữ liệu.

Chia sẻ dữ liệu

 • Rclone có thể chia sẻ dữ liệu của bạn với người khác bằng cách sử dụng liên kết chia sẻ.
 • Bạn có thể đặt mật khẩu cho liên kết chia sẻ của mình.
 • Bạn có thể giới hạn thời gian mà người khác có thể truy cập dữ liệu của bạn.

Mã hóa dữ liệu

 • Rclone có thể mã hóa dữ liệu của bạn để bảo mật.
 • Rclone sử dụng các thuật toán mã hóa mạnh mẽ để bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi truy cập trái phép.

Nén dữ liệu

 • Rclone có thể nén dữ liệu của bạn để tiết kiệm dung lượng lưu trữ.
 • Rclone sử dụng các thuật toán nén hiệu quả để giảm kích thước tệp của bạn.

Lọc dữ liệu

 • Rclone có thể lọc dữ liệu của bạn theo nhiều tiêu chí khác nhau.
 • Bạn có thể lọc dữ liệu theo tên tệp, kích thước tệp, ngày sửa đổi và nhiều hơn nữa.

Hỗ trợ nhiều tính năng nâng cao khác

 • Rclone hỗ trợ nhiều tính năng nâng cao khác, chẳng hạn như kiểm tra lỗi, ghi nhật ký và tự động hóa.

Tải Rclone v1.66.0

Download tại trang chủ Rclone: https://rclone.org/downloads/

Arch-OSWindowsmacOSLinux.deb.rpmFreeBSDNetBSDOpenBSDPlan9Solaris
Intel/AMD – 64 Bit Tải Tải Tải Tải Tải Tải Tải Tải Tải Tải
Intel/AMD – 32 Bit Tải Tải Tải Tải Tải Tải Tải Tải
ARMv5 – 32 Bit NOHF Tải Tải Tải Tải Tải
ARMv6 – 32 Bit Tải Tải Tải Tải Tải
ARMv7 – 32 Bit Tải Tải Tải Tải Tải
ARM – 64 Bit Tải Tải Tải Tải Tải
MIPS – Big Endian Tải Tải Tải
MIPS – Little Endian Tải Tải Tải

Rclone hỗ trợ những cloud nào?

NameHashModTimeCase InsensitiveDuplicate FilesMIME TypeMetadata
1FichierWhirlpoolNoYesR
Akamai NetstorageMD5, SHA256R/WNoNoR
Amazon S3 (or S3 compatible)MD5R/WNoNoR/WRWU
Backblaze B2SHA1R/WNoNoR/W
BoxSHA1R/WYesNo
Citrix ShareFileMD5R/WYesNo
DropboxDBHASH ¹RYesNo
Enterprise File FabricR/WYesNoR/W
FTPR/W ¹⁰NoNo
Google Cloud StorageMD5R/WNoNoR/W
Google DriveMD5, SHA1, SHA256DR/WNoYesR/WDRWU
Google PhotosNoYesR
HDFSR/WNoNo
HiDriveHiDrive ¹²R/WNoNo
HTTPRNoNoR
Internet ArchiveMD5, SHA1, CRC32R/W ¹¹NoNoRWU
JottacloudMD5R/WYesNoRRW
KoofrMD5YesNo
LinkboxRNoNo
Mail.ru CloudMailru ⁶R/WYesNo
MegaNoYes
MemoryMD5R/WNoNo
Microsoft Azure Blob StorageMD5R/WNoNoR/W
Microsoft Azure Files StorageMD5R/WYesNoR/W
Microsoft OneDriveQuickXorHash ⁵DR/WYesNoRDRW
OpenDriveMD5R/WYesPartial ⁸
OpenStack SwiftMD5R/WNoNoR/W
Oracle Object StorageMD5R/WNoNoR/W
pCloudMD5, SHA1 ⁷RNoNoW
PikPakMD5RNoNoR
premiumize.meYesNoR
put.ioCRC-32R/WNoYesR
Proton DriveSHA1R/WNoNoR
QingStorMD5– ⁹NoNoR/W
Quatrix by MaytechR/WNoNo
SeafileNoNo
SFTPMD5, SHA1 ²DR/WDependsNo
SiaNoNo
SMBR/WYesNo
SugarSyncNoNo
StorjRNoNo
UptoboxNoYes
WebDAVMD5, SHA1 ³R ⁴DependsNo
Yandex DiskMD5R/WNoNoR
Zoho WorkDriveNoNo
The local filesystemAllDR/WDependsNoDRWU

¹ Dropbox hỗ trợ hash tùy chỉnh riêng. Đây là tổng kiểm SHA256 của tất cả các khối SHA256 4 MiB.

² SFTP hỗ trợ hash nếu tài khoản đăng nhập có quyền truy cập Shell và các lệnh md5sum hoặc sha1sum cũng như echo nằm trong môi trường PATH của máy chủ.

³ WebDAV chỉ hỗ trợ hash khi sử dụng cùng với Fastmail Files, Owncloud và Nextcloud.

⁴ WebDAV chỉ hỗ trợ thời gian sửa đổi (modtimes) khi sử dụng cùng với Fastmail Files, Owncloud và Nextcloud.

QuickXorHash là hash riêng của Microsoft.

⁶ Mail.ru sử dụng hash SHA1 được chỉnh sửa riêng.

⁷ pCloud chỉ hỗ trợ SHA1 (không hỗ trợ MD5) trong khu vực EU.

⁸ Opendrive không hỗ trợ tạo các tệp trùng lặp bằng giao diện web hoặc các ứng dụng chính hãng khác, nhưng nền tảng lưu trữ cơ bản cho phép tệp trùng lặp, và rclone có thể tạo chúng. Có khả năng đây là một lỗi hoặc tính năng không được hỗ trợ.

⁹ QingStor không hỗ trợ chức năng SetModTime (đặt thời gian sửa đổi) cho các đối tượng lớn hơn 5 GiB.

¹⁰ Giao thức FTP hỗ trợ thời gian sửa đổi trên các máy chủ FTP chính và một số máy chủ khác nếu chúng hỗ trợ phần mở rộng giao thức cần thiết. Tham khảo link này để biết thêm chi tiết.

¹¹ Internet Archive yêu cầu tùy chọn wait_archive phải được đặt giá trị khác không để hỗ trợ thời gian sửa đổi đầy đủ.

¹² HiDrive hỗ trợ hash tùy chỉnh riêng. Nó kết hợp các hash SHA1 cho mỗi khối 4 KiB theo cấu trúc phân cấp để tạo thành một tổng kiểm ở mức cao nhất.

Hash

Hệ thống lưu trữ đám mây hỗ trợ các loại hàm hash khác nhau. Hàm hash được sử dụng để kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu khi truyền tải và có thể được sử dụng riêng với cờ –checksum trong quá trình đồng bộ hóa và với lệnh check.

Để xác minh tổng kiểm tra khi truyền tải giữa các hệ thống lưu trữ đám mây, chúng phải hỗ trợ một loại hash chung.

ModTime – Thời gian sửa đổi

Hầu hết các hệ thống lưu trữ đám mây lưu trữ một loại dấu thời gian trên các đối tượng, nhưng một số dấu thời gian không phù hợp để sử dụng cho việc đồng bộ hóa. Ví dụ, một số dịch vụ chỉ ghi lại dấu thời gian đại diện cho thời gian tải lên. Để phù hợp với việc đồng bộ hóa, hệ thống nên có khả năng lưu trữ thời gian sửa đổi của tệp nguồn. Nếu điều này không khả dụng, rclone sẽ mặc định chỉ kiểm tra kích thước tệp, mặc dù có thể được cấu hình để kiểm tra hash của tệp (với cờ –checksum). Lý tưởng nhất, cũng có thể thay đổi dấu thời gian của một tệp hiện có mà không phải tải lại tệp đó.

Ký hiệu

Giải thích

Thời gian sửa đổi (ModTime) không được hỗ trợ – thời gian thường là thời gian tải lên
RThời gian sửa đổi được hỗ trợ trên tệp nhưng không thể thay đổi mà không cần tải lại
R/WĐọc (Read) và Ghi (Write) thời gian sửa đổi được hỗ trợ đầy đủ trên các tệp
DThời gian sửa đổi được hỗ trợ trên tệp và thư mục nhưng không thể thay đổi mà không cần tải lại
D/RWĐọc (Read) và Ghi (Write) thời gian sửa đổi được hỗ trợ đầy đủ trên tệp và thư mục

Phân biệt chữ hoa/thường (Case Sensitive)

Nếu một hệ thống lưu trữ đám mây phân biệt chữ hoa/thường, bạn có thể có hai tệp chỉ khác nhau về mặt chữ hoa/thường (ví dụ: file.txt và FILE.txt). Nếu một hệ thống lưu trữ đám mây không phân biệt chữ hoa/thường thì điều đó là không thể.

Điều này có thể gây ra sự cố khi đồng bộ hóa giữa hệ thống phân biệt chữ hoa/thường và hệ thống không phân biệt chữ hoa/thường. Triệu chứng thường thấy là dù bạn có chạy đồng bộ nhiều lần bao nhiêu, nó vẫn không bao giờ hoàn thành.

Hệ thống tệp cục bộ (local filesystem) và SFTP có thể phân biệt chữ hoa/thường hoặc không tùy thuộc vào hệ điều hành.

 • Windows: Thường không phân biệt chữ hoa/thường, nhưng vẫn giữ sự khác biệt về kí tự
 • OSX: Thường không phân biệt chữ hoa/thường, nhưng có thể cấu hình để phân biệt
 • Linux: Thường có phân biệt chữ hoa/thường. Tuy nhiên, một số hệ thống tập tin không phân biệt (ví dụ: ổ USB định dạng FAT).

Hầu hết thời gian vấn đề này không gây ra sự cố vì người dùng có xu hướng tránh các tệp chỉ khác nhau ở chữ hoa/thường ngay cả trên các hệ thống phân biệt chữ hoa/thường.

Tệp trùng lặp

Nếu một hệ thống lưu trữ đám mây cho phép tệp trùng lặp, nó có thể có hai đối tượng cùng tên.

Điều này gây nhầm lẫn trong quá trình đồng bộ hóa của rclone – dùng lệnh rclone dedupe để đổi tên hoặc xóa các bản sao.

Hạn chế về tên tập tin

Một số hệ thống lưu trữ đám mây có các hạn chế về các ký tự có thể được sử dụng trong tên tệp hoặc tên thư mục. Khi rclone phát hiện tên tệp như vậy trong khi tải tệp lên, nó sẽ tự động thay thế các ký tự bị hạn chế bằng các ký tự Unicode tương tự. Để xử lý các bộ ký tự hạn chế khác nhau cho các dịch vụ khác nhau, rclone sử dụng hệ thống gọi là “encoding” (mã hóa).

Quá trình này được thiết kế để tránh các tên tệp không rõ ràng nhất có thể và cho phép di chuyển tệp giữa nhiều hệ thống lưu trữ đám mây một cách liền mạch.

Tên được hiển thị bởi rclone cho người dùng hoặc trong quá trình ghi nhật ký sẽ chỉ chứa một tập ký tự tối thiểu được thay thế để đảm bảo định dạng chính xác. Tên hiển thị chưa chắc là tên thực được sử dụng trên hệ thống lưu trữ đám mây.

Sự chuyển đổi này được đảo ngược khi tải xuống một tệp hoặc phân tích cú pháp lệnh của rclone. Ví dụ: khi tải lên một tệp có tên my file?.txt lên Onedrive, nó sẽ hiển thị là my file?.txt trên giao diện điều khiển, nhưng được lưu trữ dưới tên my file?.txt trên Onedrive (dấu ? được thay thế bằng ký tự tương tự ?, được gọi là “dấu chấm hỏi toàn chiều rộng”). Sự chuyển đổi ngược cho phép đọc một tệp có tên unusual/name.txt từ Google Drive bằng cách sử dụng tên unusual/name.txt trên dòng lệnh (dấu / cần được thay thế bằng ký tự tương tự /).

Những lưu ý

Hệ thống mã hóa tên tệp hoạt động tốt trong hầu hết các trường hợp, ít nhất là khi tên tệp được viết bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ tương tự. Có thể bạn không nhận ra vì nó tự hoạt động. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nó có thể gây ra vấn đề, ví dụ, khi tên tệp được viết bằng tiếng Trung Quốc hoặc tiếng Nhật (nơi luôn sử dụng các dấu chấm câu dạng Unicode toàn chiều rộng).

Trên Windows, các ký tự :, *? là các ký tự bị hạn chế. Nếu những ký tự này được sử dụng trong tên tệp trên một hệ thống từ xa cho phép, Rclone sẽ tự động chuyển đổi chúng thành các ký tự Unicode toàn chiều rộng (, ) khi tải xuống Windows và chuyển lại khi tải lên. Bằng cách này, các tệp có tên không được hỗ trợ trên Windows vẫn có thể được lưu trữ.

Tuy nhiên, nếu bạn có các tệp trên hệ thống Windows ban đầu chứa các ký tự Unicode này trong tên của chúng, chúng sẽ được đưa vào quy trình chuyển đổi tương tự. Ví dụ, nếu bạn tạo một tệp trong hệ thống tập tin Windows với tên Test:1.jpg (trong đó là ký hiệu dấu hai chấm Unicode toàn chiều rộng) và sử dụng rclone để tải nó lên Google Drive (cho phép sử dụng : thông thường), rclone sẽ thay thế : toàn chiều rộng bằng : thông thường và lưu trữ tệp dưới tên Test:1.jpg trên Google Drive. Vì cả Windows và Google Drive đều cho phép tên Test:1.jpg, sẽ tốt hơn nếu rclone giữ nguyên tên ban đầu trong trường hợp này.

Với tình huống ngược lại, nếu bạn có một tệp có tên Test:1.jpg trong Google Drive được tải lên từ một hệ thống Linux cho phép : trong tên tập tin. Sau đó, bạn sử dụng rclone để sao chép tệp này vào máy tính Windows, bạn sẽ thấy trên ổ đĩa cục bộ của mình, nó được đổi tên thành Test:1.jpg. Tên tệp gốc không hợp lệ trên Windows do ký tự :, vì vậy, rclone đổi tên để việc sao chép có thể thực hiện được. Mọi thao tác diễn ra ổn. Tuy nhiên, điều này cũng có thể dẫn đến một vấn đề như sau: Nếu bạn đã có một tệp khác có tên Test:1.jpg trên Windows, và sau đó sử dụng rclone để sao chép (hai chiều). Lúc này, rclone sẽ coi tệp ban đầu có tên ‘Test:1.jpg’ trên Google Drive và tệp trên Windows có tên ‘Test:1.jpg’ là cùng một tệp, và sẽ thay thế nội dung của một tệp bằng nội dung tệp còn lại.

Trong thực tế, rất khó để xử lý tất cả các trường hợp như trên một cách chính xác trong mọi tình huống. Tuy nhiên, bằng cách tùy chỉnh tùy chọn “encoding”, thay đổi bộ ký tự mà rclone nên chuyển đổi, bạn có thể tạo ra một cấu hình phù hợp với tình huống cụ thể của mình. Tham khảo thêm ở phần ví dụ bên dưới.

(Windows được sử dụng như một ví dụ về hệ thống tập tin với nhiều ký tự bị hạn chế, và Google Drive là một hệ thống lưu trữ với ít hạn chế.)

Các ký tự bị hạn chế mặc định

Bảng bên dưới hiển thị các ký tự được thay thế theo mặc định.

Khi một ký tự thay thế được tìm thấy trong tên tệp, ký tự này sẽ được thoát (escape) bằng ký tự để tránh tên tệp không rõ ràng. (ví dụ, một tệp có tên ␀.txt sẽ được hiển thị dưới dạng ‛␀.txt)

Mỗi dịch vụ lưu trữ đám mây có thể sử dụng một tập hợp các ký tự bị hạn chế khác nhau. Các ký tự này sẽ được liệt kê trong tài liệu hướng dẫn dành cho từng dịch vụ lưu trữ.

Giải thích:

 • Ký tự thay thế: Ký tự được rclone dùng để thay thế cho các ký tự thực sự bị hạn chế bởi hệ thống lưu trữ nhằm tránh lỗi khi tải lên.
 • Ký tự thoát (escape character): Ký tự  được dùng để đánh dấu một ký tự thay thế nhằm giúp rclone phân biệt và phục hồi tên tệp ban đầu một cách chính xác.
Ký tựGiá trịThay thế
NUL0x00
SOH0x01
STX0x02
ETX0x03
EOT0x04
ENQ0x05
ACK0x06
BEL0x07
BS0x08
HT0x09
LF0x0A
VT0x0B
FF0x0C
CR0x0D
SO0x0E
SI0x0F
DLE0x10
DC10x11
DC20x12
DC30x13
DC40x14
NAK0x15
SYN0x16
ETB0x17
CAN0x18
EM0x19
SUB0x1A
ESC0x1B
FS0x1C
GS0x1D
RS0x1E
US0x1F
/0x2F
DEL0x7F

Mã hóa mặc định cũng sẽ mã hóa các tên tệp này vì chúng có vấn đề với nhiều hệ thống lưu trữ đám mây.

Tên tệpThay thế
.
....

Byte UTF-8 không hợp lệ

Một số dịch vụ lưu trữ (backend) chỉ hỗ trợ một chuỗi các byte UTF-8 được định dạng chuẩn làm tên tệp hoặc tên thư mục.

Trong trường hợp này, tất cả các byte UTF-8 không hợp lệ sẽ được thay thế bằng mã đại diện (quoted representation) của giá trị byte đó để cho phép tải lên tệp vào dịch vụ lưu trữ đó. Ví dụ, byte không hợp lệ 0xFE sẽ được mã hóa thành ‛FE.

Một nguồn phổ biến gây ra các byte UTF-8 không hợp lệ là các hệ thống tệp cục bộ (local filesystem) lưu trữ tên tệp bằng bảng mã khác với UTF-8 hoặc UTF-16, ví dụ như latin1. Xem phần “tên tệp cục bộ” (local filenames) để biết thêm chi tiết.

Giải thích thêm:

 • UTF-8: Bảng mã chuẩn được sử dụng rộng rãi, đại diện cho hầu hết các ký tự thông dụng.
 • Chuỗi byte được định dạng chuẩn: Khi mã hóa bằng UTF-8, các ký tự sẽ được biểu diễn bởi một hoặc nhiều byte theo quy tắc nhất định. Nếu các byte không tuân thủ quy tắc UTF-8, chuỗi byte đó được xem là không hợp lệ.
 • quoted representation: Cách đại diện một giá trị byte bằng các ký tự cho phép đọc và hiểu được. Ví dụ byte có giá trị thập lục phân “FE” được biểu diễn thành “‛FE”.
 • Hệ thống tệp cục bộ: Là hệ thống tệp của máy tính đang sử dụng, có thể sử dụng bảng mã khác bên cạnh UTF-8.

Tùy chọn Mã hóa (Encoding option)

Hầu hết các hệ thống lưu trữ (backend) có một tùy chọn mã hóa đặt thông qua cờ --backend-encoding (trong đó backend là tên hệ thống lưu trữ), hoặc một tham số cấu hình encoding (bạn cần chọn cấu hình nâng cao trong rclone config để xem).

Giá trị mặc định cho tùy chọn này sẽ mã hóa và giải mã các ký tự đặc biệt nhằm bảo toàn được số lượng ký tự tối đa (tham khảo thêm tại phần trên).

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, việc mã hóa mặc định này không chính xác. Ví dụ: khi bạn có một hệ thống tệp Windows chứa các ký tự Unicode toàn chiều rộng (, hoặc ), và bạn muốn giữ nguyên các ký tự đó trên hệ thống từ xa, thay vì chuyển chúng thành dạng thường (nửa chiều rộng) (*, ?, :).

Tùy chọn --backend-encoding cho phép thay đổi cơ chế mã hóa này. Bạn có thể vô hiệu hóa hoàn toàn việc mã hóa với --backend-encoding None hoặc đặt encoding = None trong tệp cấu hình.

Tham số encoding nhận một danh sách các mã hóa cách nhau bởi dấu phẩy. Bạn có thể xem danh sách các mã hóa hợp lệ bằng cách truyền một giá trị không hợp lệ vào cờ này, ví dụ: --local-encoding "help". Lệnhrclone help flags encoding` sẽ hiển thị các tùy chọn mã hóa mặc định cho các hệ thống lưu trữ.

Giải thích thêm:

 • Mã hoá: Quá trình chuyển đổi tên tệp thành chuỗi ký tự an toàn hơn.
 • Hệ thống lưu trữ (backend): Dịch vụ lưu trữ đám mây mà rclone đang kết nối.
 • encoding: Tên tham số điều khiển cách xử lý với các ký tự đặc biệt.
 • Unicode toàn chiều rộng: Kiểu ký tự Unicode sử dụng chiều rộng ký tự lớn hơn bình thường, phổ biến trong các ngôn ngữ châu Á.

► Xem thêm tại: https://rclone.org/overview/

Tổng kết

Rclone là một công cụ mã nguồn mở miễn phí rất tuyệt vời để quản lý file, đồng bộ file giữa các cloud. Seri giới thiệu rclone này mình sẽ viết thêm 3 bài:

 1. Hướng dẫn sử dụng Rclone để copy file từ Google Drive sang OneDrive (hoặc OneDrive sang Google Drive, hoặc OneDrive này sang OneDrive khác, v… v… đều có thể thực hiện được bằng Rclone)
 2. Cách cài Rclone trên Colab để copy file từ Google Drive sang OneDrive
 3. Biến Google Drive / OneDrive thành một ổ đĩa trong máy bằng Rclone
Từ khóa:
Thẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HotlineNhắn tin FacebookZaloTelegram
Website có sử dụng cookie để lưu trữ sản phẩm bạn đã xem, sản phẩm ưa thích & sản phẩm trong giỏ hàng.