Google Drive Direct Download Link Generator

Công cụ này giúp bạn tạo link download trực tiếp cho file được lưu trữ ở Google Drive.

Ví dụ bạn dán link có dạng như 2 ví dụ này xuống dưới:Sẽ tạo ra link: https://drive.google.com/uc?export=download&id=1ly4i8EY974pjUmD6jUhYKfPNoqhdvyWG
(nhấn vào link này sẽ download ngay không cần phải nhấn thêm nút tải & chờ đợi quét virus trước khi tải)

Bán acc Google Drive không giới hạn dung lượng lưu trữ